CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den biomedicinska industrin i Sverige

Jens Laage-Hellman (Institutionen för industriell marknadsföring)
: External organization, 1998.
[Bok]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur