CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing Business Relationships

David Ford ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson ; A Lundgren ; Ivan Snehota ; P Turnbull ; D Wilson
: External organization, 1998.
[Bok]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24687

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur