CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organising Industrial Activities Across Firm Boundaries

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring)
: External organization, 1998.
[Bok]


Denna post skapades 2006-12-28. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24686

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur