CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Foreword: RCoSE

Matthias Tichy ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; M. Goedicke
Journal of Systems and Software (0164-1212). Vol. 123 (2017), p. 173-175.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Computer ScienceDenna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-01-13.
CPL Pubid: 246857

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)