CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid Reynolds-Averaged Navier-Stokes/Large-Eddy Simulation Modeling Based on a Low-Reynolds-Number k-omega Model

Sebastian Arvidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Shia-Hui Peng (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Aiaa Journal (0001-1452). Vol. 54 (2016), 12, p. 4032-+.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 246856

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Methodologies for RANS-LES interfaces in turbulence-resolving simulations