CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Whole-grain intake and risk of type 2 diabetes Reply

I. Biskup ; C. Kyro ; M. Marklund ; A. Olsen ; R. M. van Dam ; A. Tjonneland ; K. Overvad ; B. Lindahl ; I. Johansson ; Rikard Landberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
American Journal of Clinical Nutrition (0002-9165). Vol. 104 (2016), 6, p. 1723-1724.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Nutrition & DieteticsDenna post skapades 2017-01-13.
CPL Pubid: 246850

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur