CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Vertical Integration to Network Co-ordination - On the need for alternative conceptualisations of distribution

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; C-J Rosenbröijer
Paper presented at ANZMAC 2000: Visionary Marketing for the 21th Century, Griffith University, November 29-December 1 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24684

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur