CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Safety Science Special Issue on Cycling Safety

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; A. Schwab ; F. Wegman
Safety Science (0925-7535). Vol. 92 (2017), p. 262-263.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Engineering, Operations Research & Management ScienceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-02-27.
CPL Pubid: 246831

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)