CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developments in Distribution Networks - A framework for understanding variety

Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings of the 16th IMP Conference, University of Bath, September 7-9 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-28. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 24683

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur