CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: The Impact of Systems Medicine on Human Health and Disease

Adil Mardinoglu (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
Frontiers in Physiology (1664-042X). Vol. 7 (2016),
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: systems medicine, metabolic networks and pathways, systems biology, networks medicine, biological networks, metabolic diseasesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 246829

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Fysiologi

Chalmers infrastruktur