CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Glycosaminoglycan profiling in plasma and urine as a diagnostic and prognostic biomarker of clear cell renal cell carcinoma

Francesco Gatto (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; M. Maruzzo ; U. Stierner ; S. Lundstam ; N. Volpi ; U. Basso ; Jens B. Nielsen (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
BJU International (1464-4096). Vol. 118 (2016), p. 12-13.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 246822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Cellbiologi

Chalmers infrastruktur