CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Role of Distribution Channels in Value Creation

David Ford ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings of the International Marketing Educators' Conference, Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires, June 28-30 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24682

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur