CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of Recirculating Aquaculture Plants

Simon Pedersen (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Regermöte, Göteborg 2016 (2016)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-01-13.
CPL Pubid: 246816

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Reglerteknik
Vattenbehandling

Chalmers infrastruktur