CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lärande i ljuset av kunskapens användning

Bertil Gustafsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Åsa Fast-Berglund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
NU-Dialog för lärande p. 46. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Bidraget vill påvisa vikten av arbetsintegrerat lärande. Detta görs genom att redovisa resultat från en kurs på masternivå som använder pedagogiken genom att blanda det industribaserade projektarbetets pedagogik med universitetets teoretiska bas så att studenterna förstår sambandet mellan teori och praktik och får öva sin analytiska och logiska problemlösningsförmåga.

Nyckelord: arbetsintegrerat lärande, pedagogikDenna post skapades 2017-01-12. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 246815

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Idé- o lärdomshistoria
Lärande
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur