CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Role of Swedish Forest to Achieve the Climate Neutrality Target in the Energy Sector by 2050

Olivia Cintas Sánchez (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Pål Börjesson ; Gustaf Egnell ; Julia Hansson ; Bishnu Poudel ; Göran Ågren
Proceedings 24th European Biomass Conference and Exhibition (2282-5819). (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-12. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 246814

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Förnyelsebar bioenergi

Chalmers infrastruktur