CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Consideration to Highly Biodiverse Grasslands in Sustainability Certification and other Regulation: Implications for Bioenergy Supply Potentials

Julia Hansson ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Oskar Englund (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Proceedings 24th European Biomass Conference and Exhibition (2282-5819). (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-12. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 246813

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Förnyelsebar bioenergi
Miljö- och naturvårdsvetenskap

Chalmers infrastruktur