CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transvection Analysis - A reverse perspective on distribution

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Ivan Snehota
Proceedings of the 29th Annual Conference of the European Marketing Academy, Erasmus University, Rotterdam, May 24-26 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-28. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 24681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur