CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioenergy feedstock production on grasslands and pastures: Brazilian experiences and global outlook

Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Helena Chum ; Regis Leal ; Gerd Sparovek ; Arnaldo Walter
: IEA Bioenergy, 2016. - 32 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-12. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 246807

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Förnyelsebar bioenergi

Chalmers infrastruktur