CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Barns Skallskador vid Olyckor i Personbil

Anna Carlsson ; Johan Strandroth (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Katarina Bohman ; Isabelle Stockman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Jan Wenäll ; Mats Gummesson ; Thomas Turbell ; Lotta Jakobsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Transportforum, January 12–13, 2016; Linköping, Sweden (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Trafikolycka, dödsfall, barn, passagerareDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-12. Senast ändrad 2017-06-26.
CPL Pubid: 246805

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur