CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Changing Role of Purchasing - Reconsidering three strategic issues

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
European Journal of Purchasing and Supply Management Vol. 1 (1994), 1, p. 38-45.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24680

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur