CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det svenska folkhushållets köttkonsumtion är stor och aningslös

Christel Cederberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Elin Röös
Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, Handelshögsskolan vid Göteborgs Universitet p. 49. (2015)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2017-01-12. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 246799

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur