CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Information Technology and the Efficiency of Materials Supply - The implementation of EDI in Swedish construction industry

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Jens Laage-Hellman (Institutionen för industriell marknadsföring)
European Journal of Purchasing and Supply Management Vol. 2 (1996), 4, p. 221-228.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24679

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur