CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Field Ventilation Performance in Operating Theatres Against Airborne Contamination. A comparison of unidirectional and mixed airflow systems

C M Joppolo ; F Romano ; R Ricci ; S De Antonellis ; Jan Gustén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik )
The Int Conf of Indoor Air Quality and Climate, Ghent Belgium (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-11. Senast ändrad 2017-01-19.
CPL Pubid: 246787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik (2015-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Medicinteknik
Annan medicin och hälsovetenskap

Chalmers infrastruktur