CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single Stage Centrifugal Air Sampler: A Theoretical, numerical and Experimental Approach for Cut Off Size (d50) Evaluation

L Sabatini ; F Romano ; L Marocco ; Jan Gustén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik ) ; C M Joppolo
Indoor Air 2016, The Int Conf of Indoor Air quality and Climate, Genth Belgium (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-11. Senast ändrad 2017-01-19.
CPL Pubid: 246786

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik (2015-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Medicinteknik

Chalmers infrastruktur