CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Air Contaminant Control in Hybrid Operating Theatres. Particle content during different types of surgery with focus on diathermy

F Romano ; Jan Gustén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik ) ; S De Antonellis ; C M Joppolo
Indoor Air 2016, The Int Conf of Indoor Air Quality and Climate, Ghent Belgium (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-11.
CPL Pubid: 246785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik (2015-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Medicinteknik
Annan medicin och hälsovetenskap

Chalmers infrastruktur