CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shell Structures for Architecture: Form Finding and Optimization

Sigrid Adriaenssens ; Philippe Block ; Diederik Veenendaal ; Chris Williams (Institutionen för arkitektur)
London : Routledge, 2014. ISBN: 9780415840590.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-11.
CPL Pubid: 246781

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur