CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Morgondagens distribution - Nya strukturer eller starkare integration?

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
In Benndorf, H. and Henriksson, H. (eds) Nya perspektiv på marknadsföring, Marknadstekniskt Centrum, Stockholm, pp. 140-155 (1989)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur