CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal state based control of LTI systems over unreliable communication channels

Fredrik Bengtsson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Babak Hassibi ; Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Reglermöte 2016 2016, (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: LQG, automatic control, delay, Wireless communicationsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-11. Senast ändrad 2017-01-11.
CPL Pubid: 246762

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Reglerteknik

Chalmers infrastruktur