CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evolution Processes in Distribution Networks

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
In Sharma, D. (ed) Industrial Networks - Advances in International Marketing, Vol. 5, JAI Press, Cambridge, pp. 43-66 (1993)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24676

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur