CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eriksson, A & Nordrum, L. 2016. Data Commentary in Science Writing: perceptions and strategies within disciplines.

Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Lene Nordrum
International Writing Across the Curriculum Conference (IWAC), June 23-25 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-10.
CPL Pubid: 246751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Lärande
Pedagogiskt arbete
Engelska språket

Chalmers infrastruktur