CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Building Interdisciplinary Bridges. MUCH: The Malmö University-Chalmers Corpus.

Anna Wärnsby ; Asko Kauppinen ; Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Maria Wiktorsson ; Eckhard Bick ; Leif-Jöran Olsson
Timofeeva, O, Gardner, A-C., Honkapohja, A. and Chevalie, S. (eds.) New Approaches to English Linguistics: Building Bridges. Studies in Language Companion Series 177. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins p. 197-211. (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-10.
CPL Pubid: 246750

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för svenska språket (GU)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Engelska språket

Chalmers infrastruktur