CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developments in Distribution Channels for Industrial Goods

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
In Baker, M. (ed) Perspectives on Marketing Management, Wiley, Chichester, pp. 225-250 (1994)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24675

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur