CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facilitating Writing in the Tension between the Quasi-Generic and the Multidisciplinary: Chalmers University of Technology.

Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Anna Karlsson
Simpson, S., Caplan, N. A. & Phillips, T. (eds.). Supporting Graduate Student Writers. Ann Arbor: University of Michigan Press. p. 255-271. (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-10.
CPL Pubid: 246749

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning (GU)

Ämnesområden

Lärande
Pedagogiskt arbete
Engelska språket

Chalmers infrastruktur