CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Purchasing Management - A company function in transition

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
In Holmesland, T. et al. (eds) Essays in Marketing and Management, A Festschrift in Honor of Kjell Grönhaug, Fagbogforlaget, Bergen, pp. 267-276 (1995)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur