CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brittle fracture in casing pipes

Stefan F. Nilsson ; Kristian Thörnblom (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Sven-Erik Sällberg ; Gunnar Bergström
10th International Symposium on District Heating and Cooling (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: District heating pipe, casing, rapid crack propagation (RCP)


Date: 3-5 September, 2006Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-10.
CPL Pubid: 246738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Infrastrukturteknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur