CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MOOCifying a flipped classroom course – using podcasting and quizzes in conjunction with recorded lectures.

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)) ; Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
NU2016 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 246735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur