CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MOOCs in engineering education – Insights from Chalmers’ first MOOC “Introduction to Graphene Science and Technology”

Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
NU2016 (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 246734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur