CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternative catalysts and carbon support materials for PEMFC

Kjell Wikander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hans Ekström ; Anders Lundblad ; Göran Lindbergh
Fuel Cells Vol. 6 (2006), p. 21-25.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 24673

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nanostructured Catalysts and Electrode Materials for PEM Fuel Cells