CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The SweFork Case

Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring)
In Håkansson H. and Snehota, I. Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London, pp. 64-77 (1995)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-28. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24671

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur