CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fuktsäkring av kallvindar

Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Stefan F. Nilsson
Väg- och Vattenbyggaren 2, p. 8-10. (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Enligt en ny studie från Chalmers har 72 % av alla småhus med kallvindar riklig förekomst av mögel. Och detta är ett ökande problem i takt med att fler och fler til- läggsisolerar och byter uppvärmning från oljepanna till fjärrvärme eller bergvärme. Det är ofta svårt att bedöma om en vind med fuktproblem har för mycket eller för lite uteluftventilation. Ventotechs princip – VentoVind – är att ventilera med uteluft endast när det är gynnsamt. Resultaten från den första testserien är mycket positiva.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-09.
CPL Pubid: 246705

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur