CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Completely bounded bimodule maps and spectral synthesis

Mahmood Alaghmandan (Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori) ; Ivan G. Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2017)
[Preprint]

Published in arxiv:1701.00258 To appear in Int. Journal of Math.Denna post skapades 2017-01-09. Senast ändrad 2017-07-10.
CPL Pubid: 246701

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteoriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur