CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of lignin as a calcium carbonate scaling inhibitor

Kjell Wikander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Per Kjellin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Nord. Pulp Paper Res. J. Vol. 21 (2006), p. 286-291.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-31.
CPL Pubid: 24670

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur