CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Customer perception measurements as drivers for improvements

Andrea Birch-Jensen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Jacob Hallencreutz ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
Shingo European Conference (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-09. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 246698