CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turning internal audits into business audits that drive business relevant improvements

Jan Lenning (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation ; Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
19th QMOD conference (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-09. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 246697