CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Factors influencing the use of customer satisfaction measurements

Andrea Birch-Jensen (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Jacob Hallencreutz ; Åsa Rönnbäck
10th conference of the Performance Measurement Association (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-09. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 246696

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Produktion
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur