CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: Selected Papers from the 8th C onference of the European Association for the Teaching of Academic Writing, Tallinn University of Technology, Estonia, June 2015

Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Bojana Petrić
Journal of Academic Writing (2225-8973). Vol. 6 (2016), 1, p. II-VI.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

The editoral has no abstractDenna post skapades 2017-01-08. Senast ändrad 2017-10-06.
CPL Pubid: 246693

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Engelska språket
Subject didactics

Chalmers infrastruktur