CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A European Effort for Kinetic Modelling of Runaway Electron Dynamics

Y Peysson ; G Anastassiou ; J-F Artaud ; A Budai ; Joan Decker ; Ola Embréus (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; O Ficker ; Tünde Fülöp (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; K Hizanidis ; Y Kominis ; Taina Kurki-Suonio (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; P Lauber ; R Lohner ; J Mlynar ; E Nardon ; Sarah Newton (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Emelie Nilsson ; Gergely Papp ; R Paprok ; Gergö Pokol ; F Saint-Laurent ; C Reux ; K Sarkimaki ; C Sommariva ; Adam Stahl (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; M Vlainic ; P Zestanakis
Theory and Simulation of Disruptions Workshop (TSDW 2016) (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-06. Senast ändrad 2017-01-09.
CPL Pubid: 246682

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)