CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Open for innovation? Practices supporting collaboration in Swedish regional clusters

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Hedvig Aspenberg
ISPIM conference, Toronto, March 19-22 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-01-06. Senast ändrad 2017-02-07.
CPL Pubid: 246677