CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PET and PUR foam insulated District Heating Pipes

Sara Mangs (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Olle Ramnäs (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Camilla Persson (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Ulf Jarfelt (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Euroheat and Power (0949-166X). Vol. 3 (2006), 1, p. 26-31.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-27.
CPL Pubid: 24667

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialkemi
Byggnadsteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur