CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oily Waste Composting

Morgan Fröling (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik) ; Per E. O. Berg (Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik)
AUZO'96 International Conferece on Analysis and Utilisation of Oily Wastes (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-27. Senast ändrad 2010-11-11.
CPL Pubid: 24666

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik (1955-2000)

Ämnesområden

Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur